pil pil pil
PEDER Nielsen
(-Før 1709)
NIELS Hansen Bang
(1614-1676)
ANNA Hansdatter Chulenbrun
(Ca. 1626-1688)
OTTO Pedersen Himmelstrup
(1664-1709)
MAREN Nielsdatter Bang
(Ca. 1658-1720)

Peder Himmelstrup
(1694-1757)

 

Familie

Peder Himmelstrup

  • Født: 1694, Odense Skt. Knuds sogn, Odense amt
  • Dåb: 24 Nov. 1694, Odense, Skt. Knuds Kirke (Odense Domkirke) 1
  • Død: Jul. 1757, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt i en alder af 63 år
  • Begravet: 2 Aug. 1757, Øster Brønderslev Kirke, Hjørring amt 2
Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Erhverv, 25 Maj 1716. 3 fændrik i Århus stiftelse nationale infanteri regiment

• Erhverv, 15 Nov. 1717. 3 sekondløjtnant, 16/4 1718 forsat til Hvetbo herreds kompagni af Ålborgstiftelse nationale infanteri regiment

• -, 30 Aug. 1723. 4 får sammen med sin bror Jens Erichsen Himmelstrup af kong Friderich IV skøde på en andel i Søndersø Konge Ttiende, hartkorn 2 tønder, 7 skæpper, 1 fieringkar, 1 4/5 album beliggende i Ruggaards Amt, Schoubye Herrit udi Fyen - Thi kiendes vi for os og vores Kongelig arfve Successorer i Regieringen i fornefnte vores arfve Riiger Danmark og Norge ingen ydermeere Lod, del ret eller Rettighed at have til eller udi fornefnte Anpart Konge Tiende, men allernaadigst tilsiger af fri, frelse, hiemble og fuldkommen tilstaa vores Capitain Leutenant os Elskelig Peder Himmelstrup og vores Lieutenant os Elskelig Jens Erichsn Himmelstrup, samt deres arfvinger, samme for hver Mands Tiltalle, som derpaa kand have at talle med Rette i nogen maader, og at de og deres arfvinger beholde samme anpart Konge Tiende til Evindelig arf og Eiendom, som de maa giøre sig saa nøttig som de best ved og kand ...Givet paa vores Kongelig Residentz ude Kiøbenhafn

• -, 30 Sep. 1723. 4 er kapitajnløjtnant ved det Aalborgske Infantrie Regiment, sælger sammen med sin bror Jens Erichsen Himmelstrup til højædle og højvelbårne Hr. Obriste Finech til Dallundgård en part Hartkorn udi Søndersøe Kongetiende, deres og deres afdøde bror Niels Bang Westengaards andel af arv efter deres afdøde far, Krigs og Land Commissaire i Fyen, Otto Pedersen Himmelstrup. Læst under Fynbye Landsting 30/9 1723

• Erhverv, 19 Maj 1719. 3 kaptajnløjtnant ved Kjær herreds kompagni

• Erhverv, 16 Maj 1729. 3 Capitain og chef for Kjær og Hitts [!]! herreds kompagni

• Gift: med Anne Hegelund Kjærulf, 7 Jul. 1730, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt. 5 Kongebrev. Døbt 26-07-1699 i Øster Brønderslev Kirke (Opslag 353). Datter " af Peder Thomsen Kjærulf og Margrete de Hemmer Henriksdatter. Hun var nu, da hun aegtede Himmelstrup, Enke efter Forpagter paa Hammelmose og Godsforvalter under Birkelse Stamhus Peder Ifversen, f. i Tolstrup Præstegaard 1687, begr. i Alstrup Kirke 1729. Med Ifversen havde hun 2 Sonner. Efter hendes Dod arvedes Gaarden af hendes to Sonner Niels Ifversen til Hejselt i Torslev Sogn og Peder Ifversen, der kort efter Himmelstrups Dod havde faaet Burholt i Forpagtning." (Historie/Jyske Samlinger, Bind 5. række, 8 (1946 - 1947)

• Erhverv, 1731. 6 blandt andre reducerede kaptajner antagne ved den kgl. drabantgarde med en nedsat løn. Søger som kompensation og bliver 16/5 1731 fyrforvalter på Anholt og Skagen

• -, 1734. hustruen fadder til Peders halvsøster Mettes barnebarn Birgitta Catharina (datter af Maren Post)

• Besiddelse, Feb. 1734. 7 Burholt - " Skøde 19. April 1735, solgte Steen Kjærulf Burholt af Hk. 24-0-0-1 og Fæstegods Hk. 104-1-1-0 for 4900 Rdl. grov Kurant til Kaptajn, senere Oberstlojtnant Peder Himmelstrup. I Skødet var optaget den Bestemmelse, at Hans Justesens Enke, Else Katrine Kampmann, skulde have Ret til at blive boende paa Burholt, saa laenge hun ønskede, og skulde have Foder til 2 Koer og 12 Faar"

• Barn begraves, 17 Dec. 1735. 8 Capit Himmelstrups Lille Daatter blef kast muld paa her i Kirken 5 a 6 uger gl = Maren Bang, døbt 27/10 s.å.

• Barn begraves, 14 Mar. 1741. 9 Jomfrue Himmelstrup af Burholt Nafn Elisbeth gl 2½ Aar, døbt 13/11 1738

• Erhverv, 31 Okt. 1750. 3 kar. oberstløjtnant

• Ved død. høyædle og welbaarne hr. Oberst Lieutenant Peder Himmelstrup til Buurholt, gammel 64 aar [begravet i kirken iflg. epitafiets tekst]

• -. 10 "I Ø. Bronderslev Kirke er der Epitafium med Himmelstrups og Hustrus "Vaabener"; hans er delt paa tvers i 3 Felter; i det overste er 3 Guldstjerner i Blaat, i det mellemste en rod Rose i Hvidt og i det nederste en gul Maane i Rodt. Hendes "Vaaben" har en graa Ulv i blaat Felt".

• Regenter i hans tid. Frederik 4. (1699-1730) - Christian 6. (1730-1746) - Frederik 5. (1746-1766)


Epitafium i Øster Brønderslev Kirke

læst at Jørgen Sørensen.

Et got Navn paa Jorden
Endskiønt de gode selv maae døe,
men
Deres Minde paa Jorden
Være
Som Deres Siæle i Himmelen
Udødelig:
Saadan en med Verden Varende
Og hos EfterKommerne ey forgaaende
Amindelse
haabes denne at blive
af
fordum Høyædle og Velbaarne Herre,
Nu Salig PEDER HIMMELSTROP til Buurholt,
Deres Kongelig Majestæts Velbestalter,
Obrist Lieutnant af Infanteriet,
og af
Hans efterladte Ham i ævigheden siden følgende True,
i Livet Høyædle og Velbaarne
Frue ANNE HEGELUND KIÆRULF,
Verdens Lys saae De først,
Han paa Hollufgaard i Fyen Aar 1693.
Hun paa Hvilshøigaard Aar 1699
Verdens moye prøvede De,
Han i 64 Aar, Hun i 77 Aar,
Hvor af
Hand havde den Naade, at tiene III Danske KONGER
med Berømmelse 46 Aar
Hun den Lykke, at væer en Kiær ægte Mage
af Tvendelige elskværdige ægte Mænd,
den første
Velædle nu salig PEDER IFVERSEN paa Hammelmose
i 12 Aar,
og ved Ham Moder af 4 Børn,
Der af efter Ham 2 Sønner i Live,
efter Hans Død
Atter Ægteparret med sin her hos sig
nu hvilende Ægtefælle,
Et velparret Par
i 27 Aar
Hvilke Gud gav og igien i den Spæde Alder fratog 2 Døtre
Begge bør det æreminde
af
En Christelig og rætsindig Vandel
i Deres gandske Alder,
Som de ved en Salig Død sluttede
Han paa Buurholt den 21 Julii 1757.
Hun paa Buurholt 6 August 1776
Kom med Ære til Graven
Kirkegulvet her lige for.
Himlen giemmer, graven dækker,
Hver sin Part at dette Par,
Gud engang til Ære vækker
Disses støv som Graven har
Hviler da I døde Beene,
Eders Liv fortiente her
At indhugges udi Stene,
Ja indprenter hos enhver.

Billede

Kilder


1 Odense Skt. Knud kirkebog, Brandts kirkebogsuddrag side 24, LAO.

2 Øster Brønderslev kirkebog, EM 1732-1778 folio 226, opslag 216.

3 Hirch, J.C.W. og K.: Danske og Norske officerer 1648-1814.

4 -, kopi modtaget fra slægtsforsker Hans Christian Ørsnæs sammen med transskriberet tekst.

5 Tise kirkebog, 1730-1761 opslag 240 [folio 162 mangler i ny affotografering].

6 Hirch, J.C.W. og K.: Danske og Norske officerer 1648-1814. .... arkivar Nygaards sedler (ddd.dda.dk), RK Resol. post. 97, maj nr. 9.

7 Website, (Historie/Jyske Samlinger, Bind 5. række, 8 (1946 - 1947).

8 Øster Brønderslev kirkebog, EM 1732-1778 folio 10, opslag 10 + folio 208, opslag 198.

9 Øster Brønderslev kirkebog, EM 1732-1778 folio 15, opslag 15 + folio 210, opslag 200.

10 Website, (Historie/Jyske Samlinger, Bind 5. række, 8 (1946 - 1947). .... Website, http://aalborgstift.dk/kirker/bronderslev/oster-bronderslev-kirke/epitafier.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Apr. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com